Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Ke stažení → Studijní materiály
iduzel: 11054
idvazba: 13043
šablona: stranka_ikona
čas: 23.6.2024 05:44:15
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 11054
idvazba: 13043
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/ke-stazeni/materialy'
iduzel: 11054
path: 8548/4163/1558/1656/11011/11054
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studijní materiály

Analytika odpadů (N240012)
(doc. Ing. Josef Janků, CSc.)

= skripta v

Dekontaminační technologie (N240002)
(doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

= Sanace, obsah, pojmy v
= Sanace, nejužívanější technologie v
= Ostatní metody v
= Biologické sanační metody I v
= Biologické sanační metody II v

Dekontaminační technologie (CD) (N240002)
(doc. Dr. Ing. Martin Kubal, doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc., Ing. Milan Březina, CSc.)

9 online materiály 9

Ekologická rizika a monitoring (N240006)
(doc. Ing. Josef Janků, CSc.)

 = skripta  v

Ekologie (N240010)
(Ing. Lucie Kochánková, Ph.D., Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D., RNDr. Jana Punčochářová, CSc.)

= skripta  v
= sylabus v
= Seznámení v
= Přednáška 1 - Energie v
= Přednáška 2 - Atmosféra v
= Přednáška 3 - Hydrosféra v
= Přednáška 4 - Pedosféra v
= Přednáška 5 - Biogeochemické cykly v
= Přednáška 6 - 11 v
= Přednáška 12 - Legislativa na ochranu ŽP v

Ekotoxikologie (N240018)
(doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.)

9 online materiály + stránky pracovní skupiny 9

Environmentální dopady-Posuzování životního cyklu (N240007)
(doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.)

9 online materiály + stránky pracovní skupiny 9

Environmentální chemie - (Základy ochrany životního prostředí, Chemie v ochraně životního prostředí) (N240009)
(Ing. Milan Březina CSc., doc. Ing. Pavel Jeníček CSc.)

9 online materiály 9

Environmentální toxikologie (N240015)
(doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.)

9 online materiály + stránky pracovní skupiny 9

Informační systémy v ochraně životního prostředí (N240001)
(Ing. Lenka Honetschlägerová, Ph.D., Ing. Jiří Kroužek, Mgr. Ing. Marek Martinec, Ing. Radek Škarohlíd)

 9 online materiály  9

Information systems in waste management
(doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

 9 More information about this subject can you find here:   9

Laboratoř ekotoxikologie (N240017)
(Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.)

 9 online materiály + stránky pracovní skupiny  9

Laboratoř odpadového hospodářství (N240014)
(Ing. Jiří Hendrych, Ph.D.)

 = úloha: Použití membránové separace pro čištění skládkových výluhů, jiných odpadních vod a kontaminovaných podzemních vod.  v
 = úloha: Čištění odpadních vod pomocí koagulace  v

Laboratoře vzorkování životního prostředí (N240016)
(Ing. Marek Šír, Ph.D.)

 = návody  

Mikrobiologie pro ochranu životního prostředí (N240024)
(Dr. Ing. Jana Chumchalová)

= materiály  v
9 online materiály 9

Mikroorganismy v kontaminovaném prostředí (N240027)
(Dr. Ing. Jana Chumchalová)

= materiály  v
9 online materiály 9

Modelování pro ochranu životního prostředí (N240028)
(Ing. Veronika Rippelová)

= materiály  

Právní a správní aspekty ochrany prostředí (N240008)
(Mgr. Ing. Jiřina Bucharová)

 9 online materiály  

Technologie zpracování odpadů (M240004)
(prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.)

9 online materiály 9

Terénní a mobilní analýza (M240019)
(Mgr. Ing. Marek Martinec, Ph.D.)

9 online materiály 9

Toxikologie a ekotoxikologie I (B240001)
(Ing. Lenka Honetschlägerová, Ph.D., Ing. Zuzana Honzajková, Ph.D., Ing. Tomášová Pavla)

9 online materiály 9

Tvorba vědeckotechnických prezentací (N240013)
(Mgr. Ing. Marek Martinec, Ph.D.)

 9 online materiály  9

Vzorkování pro analýzu životního prostředí (N240003)
(RNDr. Petr Kohout)

= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-1-Úvod v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-2-Faktory jakosti  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-3-Příprava programu zkoušení  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-4-Bezpečnost a ochrana zdraví při vzorkování  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-5-Vzorkování pevných materiálů  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-6-Vzorkování pevných materiálů II  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-7-Kapalné materiály  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-8-Podzemní voda  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-9-Vzorkování půdního vzduchu  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-10-Vzorkování odpadů souhrn  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-11-Úpravy vzorků  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-12-Manipulace se vzorky  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-13-Validace  v
= Vzorkování pro analýzu životního prostředí-13-Validace-pokračování  v

Vzorkování odpadů-první vydání 2006
(doc. Ing. Josef Janků, CSc., Ing. Jiří čermák, Ph.D.)

= skripta v

Základy biologie N240022
(Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.)

9 online materiály + stránky pracovní skupiny 9


Další užitečné materiály:

Hodnocení environmentálních dopadů technologií
(doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.)

= skripta v

Seminář k tvorbě diplomové práce
(Mgr. Ing. Marek Martinec)

=vzor - úvodní strana v
= vzor - prohlášení v
9 generátor citací (citace.com) 9
=citování informačních zdrojů v
=pokyny k tvorbě diplomové a bakalářské práce v

Základy ochrany prostředí

 = Ovzduší část 1  v
 = Ovzduší část 2  v
 = Ovzduší část 3  v
 = Odpady  v

Aktualizováno: 16.3.2020 17:23, Autor: Marek Martinec

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi