Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Information systems in waste management
iduzel: 11121
idvazba: 13107
šablona: stranka
čas: 21.3.2023 18:05:20
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 11121
idvazba: 13107
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 11121
path: 8548/4163/1558/1656/11120/11121
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Information systems in waste management

Introduction

The course "Information systems in waste management" (internal code number N 240 001) is primarily intended for students of the II. year of the MSc programe "Environmental Chemistry and Technology“, provided by the Faculty of Environmental Technology, Institute of Chemical Technology in Prague. The course consists of theoretical and practical parts.

Within the theoretical part the students get the detailed knowledge on the databases implemented into the integrated information system as well as to the applicability of the data provided by the Czech Environmental Information Agency. Practical excercise of the course "Information systems in waste management" was situated to the area of Zbraslav, where the subsurface contamination was simulated.

The practical part of the course "Information systems in waste management" consisted of the following steps:

- instructions to practical excercise
- conceptual model
- monitoring borehole
- determination of the subsurface characteristics
- risc analysis
- site remediation possibilities

Instructions to practical excercise


Suppose that the subsurface contamination was identified in a recultivated sandpit at the area of Zbraslav (southern part of Prague 5), close to the point 49°57'45.291"N, 14°23'16.958"E. Suppose further that the contaminants - identified as gasoline hydrocarbons - were transferred to the area together with backfill materials used within the recent recultivation. Preliminary atmogeochemical monitoring showed that the size of the impacted area is about 100 x 100 m, with the suggested TPH concentration of 20 000 mg/kg of dry matter. The contamination seems to be limited to unsaturated zone only. The expertise should be completed to the riscs following from the gasoline escape and to possible application of the subsurface remediation techniques.

- Propose a conceptual model of the contaminated locality, mainly with respect to potential gasoline penetration into the groundwater. Use the available geological maps to this purpose.
- Provide more specific characteristics of the contaminated subsurface using the information following from the borehole installed at the site.
- Suggest the experiments which could be carried out using the core samples taken within borehole drilling

Konceptuální model

Otázka zní:

Co mohu vyčíst ze Základní geologické mapy ČSFR 1:25000 list 12-421 Praha-jih o parcele číslo 2877/2 k.ú. Zbraslav?

Parcela leží v místě výskytu antropogenní navážky o mocnosti větší než 2 m. Pravděpodobně se jedná o zavezenou těžebnu. V podloží navážek se nacházejí terasové uloženiny - fluviální písčité štěrky - stáří kvartér (pleistocén). Jejich mocnost nelze vyčíst. V jejich podloží se nacházejí sedimenty - břidlice a droby - stáří paleozoikum (ordovik).

Předpokládáme, že terasové uloženiny jsou zvodnělé, zvodnění je vázáno na dobře propustnou bazální polohu štěrků, břidlice a droby tvoří dno kolektoru (řádový rozdíl v propustnosti).

Dle morfologie terénu předpokládáme, že podzemní voda vázaná na terasové uloženiny odtéká z parcely 2877/2 směrem do Vltavského údolí, hydrogeologickou rozvodnici v kvartérním kolektoru můžeme očekávat zhruba v místech ulice Elišky Přemyslovny, severně od ní odtéká podzemní voda směrem do údolí Berounky. V ordovických břidlicích očekáváme výskyt puklinového zvodnění.

Další informace by přineslo studium archivních vrtů v okolí parcely 2877/2 a dále pak terénní průzkum (vrty).

v Katastr
v Mapa
v Zbraslav
v Zbraslav profil
v Zbraslav situace

Monitoring borehole

vzorky odebrané v průběhu vrtání

hloubka                                   popis vzorku
_____________________________________________________

5,5 m                                 písčitý, vlhký, soudržný materiál
6 - 7 m                               směsný písčito - hlinitý materiál, nehomogenní
8 - 14 m                             směsný písčitý materiál, homogenní
16,1 - 16,2 m                    hnědá hrouda
16,2 - 18 m                       hlinito - kamenitý materiál

Data:

v Data 1
v Data 2
v Data 3
v Data 4
v Data 5

Aktualizováno: 25.5.2016 08:30, Autor: Marek Martinec

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi