Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Studium na ústavu chemie ochrany prostředí → Doktorské studium
iduzel: 10997
idvazba: 12968
šablona: stranka
čas: 14.7.2020 18:52:57
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Na informace ohledně studia a disertačních prací se můžete zeptat u vedoucích jednotlivých pracovních skupin. Rádi Vám tyto informace poskytneme.

 

Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Studijní obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Charakteristika oboru:
Cílem doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí a stejnojmenného studijního oboru  je připravit absolventy s hlubokými znalostmi týkajícími se moderních technologií ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Doktorský studijní program navazuje na magisterský studijní program Chemie a technologie ochrany životního prostředí, studijní obory Technologie vody a Chemie a technologie ochrany životního prostředí. V rámci doktorského studia jsou rozšiřovány znalosti v oblasti technologie vody, ochrany ovzduší a půdy a zpracování odpadů a to z hlediska fyzikálního, chemicko-technologického i biologického. Absolvent se uplatní v základním i aplikovaném výzkumu, dále jako vedoucí technolog, resp. projektant, vedoucí provozů v průmyslových podnicích, v poradenských firmách zabývajících se problematikou ochrany životního prostředí, jako vedoucí odborný pracovník ministerstev a dalších orgánů a institucí státní správy.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Doktorský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Cílem doktorského studijního oboru je připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti ochrany životního prostředí a příbuzných chemických a biochemických oborů, informatiky a matematického modelování. Předměty doktorského studia navazují na tento základ a prohlubují znalosti v oblastech analytických metod pro sledování kvality vod, ovzduší a kontaminací půd a znalosti technologií pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod, zpracování kalů a pevných odpadů, odstraňování polutantů z ovzduší a dekontaminačních technologií. Důležitou částí studia je také prevence vzniku všech forem odpadů, jejich recyklace a využívání jako druhotných surovin. Studenti jsou vedeni k samostatnému komplexnímu řešení výzkumných projektů.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují ve výzkumných, vzdělávacích, projekčních a dalších institucích, ve státní správě od místních odborů životního prostředí po ministerstva. Uplatnění naleznou také jako manažeři a technologové společností provozujících vodohospodářskou a energetickou infrastrukturu a v průmyslových podnicích.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Studijní program Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) (kód P2834)
Kód oboru 2805V002
Bližší informace na ústavech Ústav chemie ochrany prostředí
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Ústav technologie vody a prostředí
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 
Aktualizováno: 3.12.2014 12:53, Autor: Marek Martinec

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi