Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Věda a výzkum → Granty a projekty
iduzel: 10781
idvazba: 12670
šablona: stranka
čas: 2.7.2022 22:13:25
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Granty a projekty ÚCHOP

Granty a projekty řešené na ústavu 

Název Poskytovatel Kontaktní osoby Od Do

Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu výroby elektrické energie a tepla

TAČR doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., RNDr. Markéta Šerešová 2018 2022
Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost TAČR doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., doc. Dr. Ing. Martin Kubal 2021 2026
Vývoj multifunkčního vzorkovače a postupu pro zjištění míry znečištění vodních toků ČR mikroplasty TAČR Ing. Radek Vurm PhD., Ing. Lucia Tajnaiová, Ing. Petr Marvan, Bc. Mariia Sukova 2019 2021
Creating value chains for utilization of miscanthus fibres from sustainably managed marginal and post-mining areas (MiscanValue) Miscanthus(Cornet) doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., Ing. Anna Hubatová-Vacková 2020 2022

Dokončené granty a projekty řešené na ústavu 

 Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských oborech akreditovaných na FTOP VŠCHT Praha G_1... OPPA doc. Ing. Vladimír Kočí Ph.D. 1.3.2012 01.08.2014
 Vývoj a ověření technologie termické desorpce s užitím mikrovlnného záření TAČ... TA doc. Dr. Ing. Martin Kubal 1.1.2011 31.12.2014
 Vývoj biologického surfaktantu pro sanační promývání kontaminovaných matric životního prostředí TAČ... TA Ing. Marek Šír 1.1.2011 31.12.2014
 Abioticko-biologická technologie pro nápravu ekologických škod TAČ... TA doc. Dr. Ing. Martin Kubal 1.1.2012 31.12.2015
 Mobilní souprava pro monitorování bioremediačních procesů TAČ... TA Dr. Ing. Jana Chumchalová 1.1.2012 31.12.2015
 Aplikace moderních postupů a materiálů v při stabilizaci odpadů TAČ... TA Ing. Jiří Hendrych Ph.D. 1.1.2012 31.12.2014
 Vývoj mobilní technologie pro sanaci pozemních staveb a povrchů TAČ... TA doc. Dr. Ing. Martin Kubal 1.1.2012 31.12.2015
 Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy TAČ... TA doc. Ing. Vladimír Kočí Ph.D. 1.1.2013 31.12.2015
 Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako řešení pro nároky ČSN 759010 a TNV 759011 TAČ... TA Ing. Jiří Hendrych Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017
 Vývoj a ověření technologie pro účely intenzifikace in-situ sanačních opatření TAČ... TA Ing. Jiří Hendrych Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017
 Využití odpadních zbytků z bioplynových stanic TAČ... TA Ing. Eva Podholová Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017
 Metodika a zařízení pro zasakování teplé vody v rámci sanačního průzkumu TAČ... TA doc. Dr. Ing. Martin Kubal 1.7.2014 31.12.2016
 Zpracování a zhodnocení čistírenských kalů společně s vedlejšími produkty s uplatněním mikrovlnného záření TAČ... TA Ing. Jiří Hendrych Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017
 Software pro určení environmentálních dopadů dopravních systémů metodou LCA TAČ... TA doc. Ing. Vladimír Kočí Ph.D. 1.1.2012 31.12.2014
 Decentralizovaná výroba pitné a užitkové vody při havarijních a krizových situacích pomocí membránových separačních procesů MVO   Ing. Tomáš Patočka Ph.D. 1.1.2011 31.12.2015
 Výzkum skutečných vlastností odpadů považovaných za vhodný zdroj nestandardních surovin (zejména vedlejších energetických produktů) MZP SP doc. Dr. Ing. Martin Kubal 1.3.2008 31.12.2010
 Výzkum technologie termické desorpce pro odstraňování persistentních organických látek z tuhých kontaminovaných matric MZP SP doc. Dr. Ing. Martin Kubal 1.3.2008 31.12.2010
 Koncepty integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání se směsnými komunálními odpady preferující moderní principy EU a jejich posouzení metodou LCA MSM 2B doc. Ing. Vladimír Kočí Ph.D. 1.7.2006 30.6.2010
 Vývoj technologie přípravy a použití elementárního nanoželeza pro sanaci horninového prostředí MPO FR Ing. Tomáš Patočka Ph.D. 1.4.2010 31.12.2011
Aktualizováno: 15.7.2020 15:47, Autor: Blanka Pilátová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi