Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Věda a výzkum → Granty a projekty → Aktuální granty a projekty ÚCHOP
iduzel: 55257
idvazba: 64207
šablona: stranka_ikona
čas: 14.7.2024 04:00:35
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 55257
idvazba: 64207
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/gap/aktualni'
iduzel: 55257
path: 8548/4163/1558/1656/9189/10781/55257
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aktuální granty a projekty ÚCHOP

Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu výroby elektrické energie a tepla

Poskytovatel: TAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., RNDr. Markéta Šerešová
Trvání: 2018 - 2022
Cílem projektu je provedení rozsáhlé analýzy souboru environmentálních dopadů životního cyklu zdrojů elektřiny a tepla v podmínkách ČR. Jedinečnost projektu je založena na použití reálných dat z existujících energetických zdrojů v ČR jako vstupů do analýzy životního cyklu. Porovnávány budou centralizované i decentralizované energetické zdroje se zařazením elektráren, tepláren, kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie. Analýza tohoto typu a rozsahu nebyla v ČR ještě provedena.
Výstupy projektu: 1) Srovnávací nástroj (metodiky) pro hodnocení vlivu různých energetických zdrojů na složky životního prostředí. 2) Software pro vyhodnocování změn dopadů na životní prostředí v souvislosti se změnami v parametrech životního cyklu energetických zdrojů.

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

Poskytovatel: TAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., doc. Dr. Ing. Martin Kubal, Bc. Blanka Pilátová
Trvání: 2021 - 2026
Cílem projektu je vybudování dlouhodobě pracující, odborné, interdisciplinární, výzkumné základny tvořené klíčovými výzkumnými organizacemi disponujícími expertízou a odbornou kapacitou pro provádění výzkumu v  oblasti odpadového a oběhového hospodářství v širších souvislostech. Centrum bude poskytovat Ministerstvu životního prostředí či dalším resortům, odborným platformám a subjektům výsledky výzkumu, rozšiřování vědeckých poznatků a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací. Přechod České republiky z  lineárního na cirkulární hospodářský model vyžaduje výzkum v nových, dosud neřešených oblastech, jakými jsou například materiálové toky surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních surovin ve výrobě, maximální materiálovou využitelnost a využívání odpadů, vedlejších produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování nejen environmentálních, ale také sociálně-ekonomických procesů. 

Vývoj multifunkčního vzorkovače a postupu pro zjištění míry znečištění vodních toků ČR mikroplasty

Poskytovatel: TAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. Radek Vurm PhD., Ing. Lucia Tajnaiová, Ing. Petr Marvan, Bc. Mariia Sukova
Trvání: 2021 - 2026
Hlavním cílem projektu je vývoj zařízení sloužícímu k pasivnímu kontinuálnímu vzorkování tekoucích vod pro stanovení míry znečištění vod mikroplasty. Jedná se o inovativní řešení, které eliminuje nevýhody již existujících vzorkovačů vody. Hlavní benefit projektu spočívá v tom, že navrhovaný vzorkovač kombinuje funkce konvenčních vzorkovačů, jako je možnost bodového odběru vzorků a kontinuální vzorkování, a zároveň vylučuje jejich hlavní nedostatky. Inovace konstrukce vzorkovače bude spočívat v tom, že pro vzorkování bude využit přirozený průtok vody. Umožní tak nepřetržité dlouhodobé vzorkování vod pasivní metodou, s funkci kontinuálního odběru vzorků v účelovém místě.

Creating value chains for utilization of miscanthus fibres from sustainably managed marginal and post-mining areas (MiscanValue)

Poskytovatel: TAČR
Řešitelé za VŠCHT Praha: Ing. Radek Vurm PhD., Ing. Lucia Tajnaiová, Ing. Petr Marvan, Bc. Mariia Sukova
Trvání: 2020 - 2022
The main goal of the proposed project is to ensure a complete miscanthus value chain
from sustainable land management at different marginal lands through cultivation,
harvest, storage, to biomass processing to fibres, pulp, fibrous materials and
packaging paper. Simultaneously, miscanthus waste produced during processing and
from contaminated plant tissues from the field will be utilized by pyrolysis to alter-
native energy and biochar used at the fields again. Different requirements such as
yield increase, continuous supply of raw material, ensuring safe products, proper
processing to fibrous materials and paper and effective converting of by-products
need to be fulfilled to accomplish this goal. The developed value chain will be rele-
vant to the circular economy and imply a “zero waste” approach. Overall, the pro-
posed project will contribute to the EU Bioeconomy Strategy and strengthen trans-
boundary cooperation between Saxony province and Czech Republic.

Aktualizováno: 11.11.2020 17:09, Autor: Blanka Pilátová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi