Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Terénní a mobilní analýza M240019
iduzel: 42013
idvazba: 45523
šablona: stranka
čas: 2.10.2023 09:31:53
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 42013
idvazba: 45523
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/portables'
iduzel: 42013
path: 8548/4163/1558/1656/11120/42013
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Terénní a mobilní analýza M240019

Vyučující: Mgr. Ing. Marek Martinec, Ph.D.

Výuka: místnost A172 (max 12 osob), úterý - čas 10:00 - 12:55

Studenti se v tomto předmětu seznámí s principy mobilních analytických metod a jejich použitím pro analýzy vzorků v terénu. Naučí se volit vhodnou analytickou metodu pro konkrétní typy vzorků, naučí se principy správného odběru a úpravy vzorku pro in-situ analýzu v terénu. Rovněž studenti získají praktické dovednosti s prováděním terénních analýz a budou seznámeni se základy bezpečnosti při práci s mobilními analytickými přístroji.

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno získáním zápočtu a zkoušky. Zápočet, který je podmínkou připuštění ke zkoušce, bude udělen na základě aktivit studenta během všech cvičení a bude tvořit část výsledné známky. Zkouška se bude skládat ze dvou částí - písemného testu a ústní zkoušky.

Podrobnější informace jsou k dispozici ve studentském informačním systému zde: 9


Novinky

Materiály k předmětu jsou dostupné na adrese: https://e-learning.vscht.cz/


Rozvrh předmětu:

Týden Datum Náplň
1. 15.09. Použití mobilních analyzátorů v terénu + školení BOZP a PO
2. 22.09. Mobilní analýza nebezpečných plynných a těkavých látek (PID, FID, …), ČHMÚ (AIM, MIM, ISKO)
3. 29.9. Multiparametrické sondy (pH, ORP, vodivost, DO, ISE, optické a elektrochemické elektrody)
4. 06.10. UV-VIS spektrofotometry, terénní analýza složení kapalin
5. 13.10. Ramanova spektrometrie a mobilní Ramanovy spektrometry
6. 20.10. Infračervená spektrometrie a mobilní FT-IR a NIR spektrometry
7. 27.10. Radioaktivita a Geiger-Müllerovy počítače
8. 03.11. Mobilní gamma spektrometry a mobilní XRF spektrometry
9. 10.11. Mobilní GC-MS detektory, plynová chromatografie a detektory - (exkurze HZS Petřiny - dle epidemiologické situace nebude)
10. 17.11. Terénní analýza neznámých a nebezpečných látek, cenných předmětů a uměleckých děl - státní svátek, výuka odpadá - bude nahrazeno v ostatních hodinách
11. 24.11. Odběr a úprava vzorků pro terénní měření a transport vzorku
12. 1.12. Terénní analýza plynů, kapalin a pevných látek
13. 8.12. Bezpečnost při práci s mobilními přístroji + První pomoc v terénu
14. 15.12. Předtermín zkoušky

Aktualizováno: 6.10.2020 10:23, Autor: Marek Martinec

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi