Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Zaměření pracovních skupin → Environmentální mikrobiologie
iduzel: 11026
idvazba: 12992
šablona: stranka_ikona
čas: 2.7.2022 21:30:07
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Environmentální mikrobiologie

Zaměření skupiny:

- stanovení a identifikace mikroorganizmů v prostředí - půda, voda, sedimenty, skládkové výluhy
- izolace specifických organizmů (např. schopných degradovat ropné látky)
- propojení mikrobiologie s ostatními dekontaminačními technologiemi

Pracovníci:
Dr. Ing. Jana Chumchalová

Ústav chemie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 5                                                                                                                                                                                   

166 28 Prague 6                                                                                                                                                    

Česká republika       

Tel.: 220 44 4362                                                                                                                                                              

E-mail: Jana.Chumchalova@vscht.cz

Vzdělání

1989                           Ing., obor - Technologie mléka a tuků, FPBT VŠCHT Praha

1997                           Dr., obor - Technologie potravin, FPBT, VŠCHT Praha

Průběh praxe

1989-1991                Stážistka, katedra Technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha

1995-1998                Asistent, ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha

1998-2010                Odborný asistent ústavu technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha

2008-2010                Mateřská dovolená

10/2010-3/2011     Výzkumný pracovník, EPS, s.r.o.,

2010- dosud            Odborný asistent, ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Stáž a pobyty v zahraničí

7/1991-9/1991        Stážistka, Výrobna čistých mlékařských kultur, Vokovice - Praha 6, ČR

5/1993-9/1993        Stážistka, Forschungszentrum für Milch und Lebensmittel, TU München-Weihenstephan, Germany

10/1993-2/1994     Stážistka, Department of Dairy and Food Science, The Royal Veterinary and Agricultural University. Denmark

5/1994-11/1994     Stážistka, Department of Dairy and Food Science, The Royal Veterinary and Agricultural University. Denmark

2002                            krátkodobý pobyt, University of Nebraska, Lincoln, USA

2005                            krátkodobý pobyt, Institute of Food Research (IFR), Budapest, Hungary

2006                            krátkodobý pobyt, IFR Budapest, Hungary

Pedagogické aktivity

1997-2007 oblast technologie potravin

Bakalářské předměty: Cvičení z Technologie mléka

Magisterské předměty: Přednášky ze Základy zpracování a úchovy potravin; Cvičeni z Hygieny a sanitace mlékárenských a tukových výrob; Laboratoř z mikrobiologie mléka, tuků a kosmetiky, Laboratoř z technologie mléka, Laboratorní kontroly kvality potravinářských materiálů

Přednášky a laboratoře pro průmysl: Mlékárenská mikrobiologie

2013- dosud oblast chemie ochrany životního prostředí a environmentální inženýrství

Magisterské předměty: Přednášky a laboratoře: Mikrobiologie pro ochranu životního prostředí, Mikroorganismy v kontaminovaném prostředí

Obhájeno celkem: Bakalářské práce 10, diplomové práce 26, doktorské práce: 5

Odborná činnost:

1995-2010                 Izolace bakterií mléčného kvašení (BMK) z různých zdrojů; testování technologických, protektivních a probiotických vlastností BMK a bifidobakterií pro aplikace v mlékárenských a sojových výrobcích; nežádoucí účinky BMK v lahůdkových výrobcích a vaječných melanžích.

 2010- dosud            Stanovení, charakterizace, identifikace mikroorganismů a jejich aktivit přítomných v horninovém prostředí, odpadech a ve skládkách; sledování biodegradace ropných látek; bioloužení kovů z popílků, výskyt těžkých kovů v prostředí, mikrobiologie vody po membránové úpravě, sledování vlivu kompozitů na přítomnost mikroorganismů ve vnitřním prostředí.        

Publikační aktivity

Vědecké recenzované publikace 38; plné texty ve sborníku a ostaní nerecenzované vědecké práce a články 57; osobně přednesené přednášky 23; projekty  (hlavní řešitel – 5; spoluřešitel – 1; člen řešitelského týmu - 12); audiovizuální a počítačové programy pro výuku 5, ORCID 0000-0002-7259-2792, k .3.6.2022

Člen vědeckých společností - Česká chemická společnost, Československá společnost mikrobiologická

VYBRANÁ VĚDECKÁ, TECHNICKÁ A REALIZAČNÍ ČINNOST

Publikace

Kubal, M., Renkerová, P., Březina, M., Chumchalová, J., Bucharová, J., Hendrych, J.: Integrovaný registr znečišťování životního prostředí z pohledu reálné vypovídací schopnosti. Chemické Listy 111(12):821-828, 2017.

Chumchalová J., Kubal M. Laboratory tests for aerobic bioremediation of the contaminated sites in the Czech Republic. Plant Soil and Environment 66:191-199, 2019.

Chumchalová J., Kubal M. MPN drop agar method for determination of heterotrophic microorganisms in soil and water samples using tissue plate as a carrier. Sustainability 12(19): 8252, 2020.

Kubal, M., Martinec, M., Chumchalová, J. a Hendrych, J. Kontinuální sledování plynných emisí na skládce komunálního odpadu. Chemické listy 115(2):104-108, 2021.

Užitné a průmyslové vzory, prototypy, funkční vzorky, software

Kubal M., Chumchalová J., Martinec M.: Zařízení pro separaci strategických prvků z tuhých zbytků po spalování uhlí. Užitný vzor, 2020, Instituce původce: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. a VŠCHT v Praze.

Chumchalová J., Doláková M., Špaček P.: Ztužené médium na bázi vodního skla pro kultivaci mikroorganismů přítomných ve vzorcích životního prostředí. Funkční vzorek, 2015. Instituce původce: VŠCHT v Praze a CHEMCOMEX Praha a.s., ověřeno: CHEMCOMEX Praha a.s.  15.12.2015. 

Kubal M., Chumchalová J., Martinec M.: Zařízení pro separaci strategických prvků z tuhých zbytků po spalování uhlí. Užitný vzor, 2020, Instituce původce: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. a VŠCHT v Praze. 

Granty

GAČR č. 104/98/P058, postdoktorandský grant
Vliv faktorů na aplikační možnosti bakteriocinů čistých mlékařských kultur. (Řešitel). 1998-2000.

VŠCHT vnitřní grant č. 322010016 Sledování přežívání bifidobakterií a Lactobacillus acidophilus v mléčných výrobcích (Řešitel) 2000.

FRVŠ F4/0626
Miniatlas mikroorganismů pro inovaci výuky mikrobiologie na VŠ (Řešitel) 2001. 

MŠMT, česko-maďarský projekt č. 5/2004, program Kontakt
Selection of lactic acid bacteria strains for mixed cultures efficient against spoilage bacteria, yeast and moulds. (Hlavní řešitel za českou stranu) 2005-2006.

TA02020655 Mobilní souprava pro monitorování bioremediačních procesů. Poskytovatel: TAČR. Příjemce: CHEMCOMEX Praha, a.s. Spoluřešitelské pracoviště: VŠCHT Praha. Období řešení projektu: 2012 - 2015.

Aktualizováno: 12.6.2022 17:56, Autor: Radek Škarohlíd

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi