Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Závěrečné práce na ústavu 240 → Disertační práce
iduzel: 11029
idvazba: 12995
šablona: stranka_ikona
čas: 2.7.2022 23:00:30
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Disertační práce

Dizertační práce 2017/2018

Sledování nepřímých parametrů podzemních vod ve vztahu k sanačním zásahům
Mgr. Ing. Marek Martinec (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Dizertační práce 2016/2017

Termická desorpce kontaminovaných materiálů s klasickým a mikrovlnným ohřevem
Ing. Pavel Mašín (školitel prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.)

Aplikace membránových technologií při opětovném využití odpadních vod
Ing. Radek Vurm (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Parametric LCA approaches for efficient design
Mgr. Michal Kozderka (školitel doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.)

Dizertační práce 2015/2016

Využití membránových separačních technologií pro úpravu povrchových vod na vodu pitnou
Ing. Zuzana Honzajková (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Termická desorpce tuhých odpadů s využitím mikrovlnného ohřevu
Ing. Jiří Kroužek (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Dizertační práce 2014/2015

Použití membránových separačních procesů pro sanaci skládkových výluhů
Ing. Marek Šír (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Reaktivita nanočástic elementárního železa pro in situ remediaci chlorovaných ethylenů
Ing. Petra Janouškovcová (školitel doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.)

Dizertační práce 2013/2014

Ekotoxikologie nanomateriálů
Ing.Tereza Sovová (školitel doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.)

Hodnocení environmentálních dopadů sanací pomocí metodiky posuzování
životního cyklu (life cycle assessment)
Ing. Helena Burešová (školitel doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.)

Metoda stabilizace elementárního nanoželeza a její aplikovatelnost do porézní matrice
Ing. Lenka Honetschlägerová (školitel doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.)

Možnosti a limity chemické oxidace in situ se zřetelem na obtížně sanovatelné lokality
RNDr. Jiří Slouka (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Využití fytotechnologií k odstranění „nových“ kontaminantů z životního prostředí
Ing. Jan Kotyza (školitel doc. Ing. Zdeněk Kafka, CSc.)

Dizertační práce 2012/2013

Generalizace zkušeností s membránovým čištěním skládkových výluhů
Ing. Pavel Kocurek (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Charakterizace toxicity odpadů v metodice Posuzování životního cyklu
Ing. Hana Palková (školitel doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.)

Dizertační práce 2011/2012

Využití analytických metod pro ochranu biodiverzity životního prostředí
Ing. Jaroslav Andrle (školitel doc. Ing. Zdeněk Kafka, CSc.)

Studium in-situ chemické oxidace kontaminovaných zemin
Ing. Petr Beneš (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Využití reverzní osmózy při čištění skládkového výluhu
Ing. Tomáš Patočka (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Biologická dekontaminace půd kontaminovaných halogenovanými organickými látkami
Ing. Marcela Holečková (školitel doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.)

Vliv biologické degradace PCB v reálných podmínkách na změnu ekotoxicity
Ing. Lucie Kochánková (školitel doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.)

Dizertační práce 2010/2011

Použití membránových separačních procesů pro čištění kontaminovaných lokalit
Ing. Martin Podhola (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Studium in-situ chemické oxidace ve vazbě na přítomnost přirozených oxidovatelných látek
Ing. Jiří Hendrych (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Akumulace vybraných těžkých kovů rostlinami vhodnými pro fytoremediace
Ing. Dagmar Benešová (školitel doc. Ing. Zdeněk Kafka, CSc.)

Dizertační práce 2009/2010

Testy ekotoxicity pevných vzorků v kontaktním uspořádání
Ing. Andrej Švagr (školitel doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.)

Dizertační práce 2008/2009

Nové metody chemického rozkladu halogenovaných organických látek, zejména polychlorovaných bifenylů
Ing. Petr Kaštánek (školitel doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.)

Terestrické metody v posuzování ekotoxicity odpadů
Ing. Tomáš Rakovický (školitel doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.)

Využití tenzidů v dekontaminačních technologiích
Ing. Mgr. Martina Švábová (školitel doc. Dr. Ing. Martin Kubal)

Dizertační práce 2007/2008

Vužití SPMD a biotestů pro monitorování persistentních organických látek v životním prostředí
Ing. Martin Mlejnek (školitel doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.)

Testy fytotoxicity a jejich aplikace pro hodnocení pevných vzorků
Mgr. Klára Mocová (školitel doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.)

Aktualizováno: 27.7.2018 14:34, Autor: Marek Martinec

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi