Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Zaměření pracovních skupin → Ekotoxikologie a environmentální dopady
iduzel: 11025
idvazba: 12991
šablona: stranka_ikona
čas: 2.7.2022 23:03:35
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ekotoxikologie a environmentální dopady

Pracovníci:
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., Mgr. Klára Anna Mocová, Ph. D., Ing. Ondřej Pařízek, Ing. Jaroslav Tošner, Mgr. Michal Kozderka, Ing. Joana Lapao Rocha, Ing. Eva Picková, Ing. Kristína Zakuciová

Zaměření skupiny:
Ekotoxikologie
Pracovní skupina ekotoxikologie se věnuje výzkumu a aplikaci metod stanovení ekotoxicity. Jedná se o specifický analytický přístup pronikající vědními obory chemie, biologie, ekologie a toxikologie. Základními zkušebními metodami, které využíváme a optimalizujeme, jsou ekotoxikologické biotesty - tedy testy s živými organismy na různých úrovních potravního řetězce. V laboratoři provádíme testy například na rostlinách, vodních řasách, perloočkách, půdních mikroorganismech, chvostoskocích, či roupicích. Ekotoxikologie umožňuje sledovat toxické účinky zkoumaných materiálů (chemických látek, přípravků, odpadů, zemin, atp.) na jednotlivé složky životního prostředí. Námi využívané metody neumí kvantifikovat, nebo kvalitativně určit přítomnost určitých prvků, nebo látek. Oproti tomu nám umožňují určit vliv toxikantu na živé organismy v prostředí při součinnosti dalších faktorů, jako jsou např. přítomnost jiných látek, pH, či světelné a tepelné podmínky. Svými možnostmi ekotoxikologie poskytuje cenné informace pro průmysl i výzkum. Ekotoxikologické studie jsou žádané například pro posouzení nebezpečnosti odpadů, účinnosti dekontaminačních metod, nebo pro zjištění ekotoxicity čistých látek. Tomu odpovídá i naše spolupráce s jinými pracovišti na půdě VŠCHT Praha i s podniky národního i mezinárodního významu.

LCA - posuzování životního cyklu
Pracovní skupina LCA se ve své výzkumné i aplikační činnosti zaměřuje na hodnocení environmentálních dopadů, udržitelnosti a energetické náročnosti výrobků, technologií či služeb. Hlavním analytickým nástrojem pro práci skupiny je metoda posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment - LCA). Pomocí LCA se zohledňují všechna stádia životního cyklu výrobků, všechny pomocné vstupy a výstupy hodnocených technologií v celém technologickém řetězci od získávání primárních surovin, přes výrobu, užívání produktu až po jeh o konečné odstranění. LCA je ucelená metodika umožňující porovnávat možné environmentální dopady lidských aktivit na specifické problémy životního prostředí jako je globální oteplování, úbytek surovin, acidifikace, eutrofizace, toxicita, vznik přízemního ozonu či úbytek stratosférického ozonu.
Činnost skupiny se zaměřuje na různé oblasti průmyslových aktivit: od výroby stavebních materiálů, chemických látek, automobilový průmysl až po čištění odpadních vod či energetiku. Na základě výstupů LCA lze hledat smysluplná řešení při zavádění nových technologií, hodnotit přínos ekoinovací a environmentálních technologií. LCA poskytuje podklady pro designéry zaměřené na snižování environmentálních dopadů (ekodesign), pro architekty tvořící environmentálně šetrné projekty či pro environmentálně orientovaný marketing (ekolabeling) a management. Pracovní skupina LCA spolupracuje mimo jiné s podniky jako je Spolchemie, Dekonta, Ústav jaderného výzkumu Řež, Fatra, Skanska, Veolia, Holcim, Heluz, Ekotrend; s organizacemi jako je Česká rada pro šetrné budovy či CENIA i s institucemi jako je Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí.

Aktualizováno: 18.9.2017 13:52, Autor: Marek Martinec

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi