Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Zaměření pracovních skupin → Vzorkování a analýza životního prostředí
iduzel: 11023
idvazba: 12989
šablona: stranka_ikona
čas: 2.7.2022 21:53:54
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vzorkování a analýza životního prostředí

Pracovníci:
doc. Ing. Josef Janků, CSc., RNDr. Petr Kohout, Ing. Lucie Kochánková, Ph.D., Ing. Veronika Rippelová, Ph.D., Mgr. Ing. Marek Martinec, Ph.D.

Zaměření skupiny:
Naše pracovní skupina se zabývá analytikou těkavých, semitěkavých a perzistentních kontaminantů ve složkách životního prostředí. Zaměřujeme se nejen na analýzu těchto látek, ale i na praktickou výuku jejich vzorkování v tuhých, kapalných a plynných matricích (zeminy, pevné odpady, vody,  pracovní a venkovní ovzduší. V teoretické rovině se skupina věnuje toxikologickým a ekologickým rizikům a jejich monitoringu. V neposlední řadě se již několik let tým pracovníků s diplomanty a doktorandy věnuje výzkumu sorpčních a transportních procesů těkavých organických látek v horninovém prostředí.

originál


Přístrojové vybavení:
Naše laboratoř je vybavena přístroji pro plynovou chromatografii s širokou škálou detektorů pro analýzu těkavých a semitěkavých látek v různých matricích jako nejběžnějších kontaminantů v životním prostředí (BTEX, chlorované uhlovodíky, ropné uhlovodíky, PCB aj.). Z vybavení laboratoře špičkovými přístroji můžeme jmenovat plynový chromatograf GC-17A firmy Shimadzu v kombinaci s termodesorpční jednotkou Unity firmy Markes International, GC/MS (Focus GC/DSQ) firmy Thermo Corporation, GC Hewlett Packard 5890 a GC 3400 Varian. Kromě plynové chromatografie je v laboratoři dále používán UV/VIS Spectrophotometr Lambda 3B firmy Perkin Elmer.

Aktualizováno: 26.3.2019 10:10, Autor: Marek Martinec

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi